Privacy statement 2017

Werkgevers
Apotheekwerk publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website, wanneer u een vacature plaatst. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Ook de content die u zelf op de website plaatst (vacature) is toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Apotheekwerk zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden tenzij u daarvoor voorafgaande  ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Apotheekwerk.

Werkzoekenden
Als u besluit zich in te schrijven bij Apotheekwerk, geeft u Apotheekwerk daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van een vacature.  Apotheekwerk zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Apotheekwerk.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw account op profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe website, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content (vacatures) wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Apotheekwerk bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, via uw eigen account. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht aan Apotheekwerk: adviseur@apotheekwerk.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke gegevens het verzoek betrekking heeft.

Apotheekwerk kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Dit privacy statement is voor het laatst geüpdated op 13 november 2014.
  • VZA
  • FNV
  • CNV
  • ASKA